ქვეყანა

 

ზოგადი მიმოხილვა

♦   პოლიტიკურად სტაბილური საინვესტიციო რეგიონი.
♦   
კორუფციისგან-თავისუფალი და გამჭვირვალე ბიზნეს გარემო

♦   თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები 2.3 მილიარდიან ბაზარზე
♦   არა კორპორატიული მოგების გადასახადი რეინვესტირებულ მოგებაზე.

♦   გამოცდილი და კონკურენტუნარიანი მუშახელი 

♦   სტაბილური და მზარდი ფინანსური სექტორი

 

წყარო: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრობიზნეს-მეგობრული გარემო

♦   ბიზნესის კეთების ინდექსი (Doing Business) N9 (წყარო: მსოფლიო ბანკის ჯგუფი)
♦   ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი
(Economic Freedom) N13 (წყარო: Heritage Foundation)
♦   კორუფციის აღქმის ინდექსი N44 (წყარო:
Transparency International)
♦   დანაშაულის ინდექსი N8 (წყარო: NUMBREO)


 

 

სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა

როგორც ხიდი ევროპასა და აზიას შორის, საქართველო სთავაზობს პირდაპირ წვდომას ევროპის, GCC -სა და დსთ- ბაზრებზე. სამი მსხვილი ნავთობისა და გაზის მილსადენი, შავი ზღვის პორტები, კარგად განვითარებული სარკინიგზო სისტემები (საერთო სიგრძე: 2,083.9 კმ) და აეროპორტები სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დაკავშირებაში.

 

ტურიზმის სექტორი

საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური ქვეყანაა, სადაც ტურისტული კუთხით დიდი მრავალფეროვნებაა, მათ შორისაა საზღვაო, ზამთრის სათხილამურო, სამედიცინო და ველნეს კურორტები. 2017 წელს საქართველოს ეწვია 7,554,936 ტურისტი, რაც 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში აჩვენებს 18.8% ზრდას.

 

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (GNTA).
ლიბერალური სასაზღვრო ვაჭრობა

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (FTA) დადებულია დსთ-ს ქვეყნებთან, თურქეთთან, EFTA- თან (ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია), ჩინეთი.

GSP Generalized Scheme of Preferences) დადებულია აშშ-თან, კანადათან, იაპონიასთან


 

რეგიონალური ლოჯისტიკის ცენტრი

♦      საქართველოს ადგილმდებარეობის გათვალიწინებით, მისი სატრანსპორტო ეკონომიკა სარგებლობს მსხვილი სატრანზიტო ნაკადებით, მზარდი ეკონომიკითა და კაპიტალური რესურსებით.
♦     პორტები
არის კონკურენტუნარიანი ალტერნატიულ მარშრუტებთან შედარებით.
♦     საქართველოს სატრანსპორტო ეკონომიკა დაფუძნებული
სატრანზიტო ბაზაზე.
♦     მიმდინარეობს რეგიონული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება
.
♦     დაგეგმილი
ა შემდეგი პროექტები: ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის მშენებლობა, საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის გზატკეცილის პროექტი, არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

 

საქართველოს საგადასახადო სისტემის უპირატესობები

♦  საგადასახადო სისტემის სიმარტივის მიხედვით საქართველო 9-ე ადგილზეა მსოფლიოში.
♦  საგადასახადო ადმინისტრირების პროცედურები და განბაჟება
ხდება ონლაინ / ინტერნეტით.
♦  კორპორატიული მოგების გადასახადის არ არსებობა გაუნაწილებელ მოგებაზე.

♦  საშემოსავლო
გადასახადი პროცენტზე, დივიდენდებსა და როიალტიზე შემცირდა 5%-მდე.
♦  არ არის შეზღუდვები ვალუტის კონვერტირებასა ან კაპიტალისა და მოგების რეპატრიაციაზე.

♦  საექსპორტო გადასახადის არარსებობა.

♦  ორმაგი დაბეგვრის თავიდან არიდების ხელშეკრულებები 54 ქვეყანასთან.