დახურვა
Geo
ჩანაწერი ვერ მოიძებნა

აკუმულატორის სტანდარტული საგარანტიო პირობები

აკუმულატორის გარანტია:

აკუმულატორზე საგარანტიო პერიოდი განისაზღვრება 6-დან 34-თვის ვადით, ბრენდისა და ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლის შესაბამისად.

გარანტია არ ვრცელდება თუკი:

 • აკუმულატორი არ არის დამაგრებული საშტატო ბუდეში;
 • სახეზეა რემონტის მცდელობა;
 • გააჩნია მექანიკური დაზიანება;
 • საგრანსპორტო საშუალების ელექტრომოწყობილობა გაუმართავია;
 • აკუმულატორში მოხვედრილია სხვა ნივთიერებები;
 • საგარანტიო დოკუმენტში არ არის გამყიდველის შტამპი, ხელმოწერა;
 • საგარანტიო დოკუმენტში არ არის მყიდველის ხელმოწერა;
 • სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც იყო დამონტაჟებული აკუმულატორი, არ იქნა წარმოდგენილი დასათვალიერებლად;
 • არ არდაცული რეგულარული საგარანტიო შემოწმების პერიოდები;
 • წარმოდგენილი აკუმულატორის შტრიხკოდი არ შეესაბამება საგარანტიო დოკუმენტის ნომერს;
 • აკუმულატორის უწყვეტი მუშაობის დრო აღემატება 5 წამს;
 • აკუმულატორი გადატვირთულია;
 • აკუმულატორზე დატანილი შრიხკოდი, ეტიკეტი და სერიული ნომერი დაზიანებულია, შეუძლებელია ინფორმაციის გარჩევა;

 

აკუმულატორის ტექნიკური გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში გამყიდველი იტოვებს უფლებას:

 • აკუმულატორის 2 დღე-ღამით დატოვებაზე;
 • აკუმულატორის მუშა მდგომარეობამდე მიყვანაზე, საჭიროების შემთხვევაში შეკეთებაზე;
 • სატრანსპორტო საშუალების შესაბამისი სხვა მწარმოებლის იგივე კლასის აკუმულატორით ჩანაცვლებაზე;

საგარანტიო პერიოდში დეტალის შეცვლის შემთხვევაში, საგარანტიო პერიოდი რჩება უცვლელი და ანგარიშდება საწყისი სარეალიზაციო დოკუმენტის მიხედვით. საგარანტიო რემონტის შედეგად შეცვლილი ნაწილები წარმოადგენსთეგეტა მოტორსისსაკუთრებას.

 

გვიპოვნეთ რუკაზე

გახსენით